specialismen

planologie

Nederland kent een ingewikkelde en veelzijdige wetgeving op het gebied ruimtelijke ordening. Juist op het gebied van de leefomgeving komen inwoners, ondernemers, politiek en bestuur samen. Het bundelen en verbinden van belangen en het gezamenlijk ontwikkelen van duurzame uitgangspunten zorgt voor een gedragen toekomstvisie. Deze ambities worden vertaald naar wettelijke kaders door middel van structuurvisies, verordeningen, omgevingsplannen en bestemmingsplannen die aansluiten op de landelijke wet- en regelgeving.

Het managen van politiek gevoelige trajecten met de doorvertaling van de ambities naar een gedegen bestemmingsplan met voldoende rechtszekerheid en flexibiliteit voor alle betrokken partijen is een onderschat onderdeel van ruimtelijke ordening waar ik mijn toegevoegde waarde in het verleden bewezen heb.

Afgelopen jaren heb ik me hoofdzakelijk gericht op het begeleiden van planologische- en MER procedures voor grote recreatieve ontwikkelingen (200+ woningen) in gevoelige gebieden. Daarnaast heb ik voor de eigenaar van een regionaal vliegveld de wijziging van de Provinciale Verordening Ruimte, wijziging bestemmingsplan en wijziging Luchthavenbesluit begeleid.

ontwikkeling

Als projectontwikkelaar bij middelgrote ontwikkelende bouwbedrijven heb ik diverse projecten gecoördineerd vanaf locatiestudies en verwerving tot aan verkoop en oplevering. Mijn competenties kunnnen op de volgende gebieden ingezet worden:
  • Het onderhandelen over en opstellen van overeenkomsten met gemeenten, eigenaren en overige betrokken partijen om een project te kunnen realiseren;
  • Het leiden van een team specialisten en zo een optimaal programma met bijbehorende stedenbouwkundige opzet en architectuur te realiseren;
  • Het begeleiden van planologische procedures inclusief aansturing van noodzakelijke onderzoeken, juridische procedures en vervaardiging van bestemmingsplannen;
  • Het opzetten van een marketing- en verkoopplan;
  • Het opstellen en beheersen van risicoanalyses, budgetten/exploitaties en planningen.
Mede door de studie Master City Developer kan ik de vertaalslag maken van de behoeften binnen een gebied naar een duurzame gebiedsontwikkelingsvisie met concreet stappenplan. Het integreren van belangen en het verbinden van partijen is een uitdaging die ik graag, voor u, op me neem.