projecten

planologie

noordzee vakantiepark nieuwvliet-bad

Remijn planologie en ontwikkeling
Tegen natuurgebied ‘Verdronken Zwarte Polder’ is een bestaand recreatiegebied gesitueerd. Opdrachtgever zal de bestaande camping herstructureren en uitbreiden naar een recreatiegebied van circa 52 hectare. De huidige camping en het uitbreidingsgebied worden voorzien van recreatiewoningen, lodges, camperplaats en nieuw kampeergebied. In totaal komt er plaats voor circa 1225 eenheden waarvan 460 recreatiewoningen.

Voor opdrachtgever heb ik naast de wijziging van het bestemmingsplan, vervaardiging beeldkwaliteitplan en de MERprocedure, mede de contractvorming met gemeente begeleid. Voor de bestemmingsplanprocedure zijn naast informatieavonden, vele gesprekken met politieke partijen, waterschap, omwonenden en aangrenzende ondernemers gevoerd. Gelijktijdig met het ruimtelijke proces heb ik leiding gegeven aan het team wat de stedenbouwkundige opzet, architectonische uitwerking en civiele uitgangspunten heeft uitgewerkt. Namens eigenaar van de camping heb ik de opzegging van de huidige kampeergasten begeleid, inclusief de verzorging van nieuwsbrieven en informatiedagen.

Bezoek ook www.noordzeevakantieparknieuwvlietbad.nl.

seppe airparc

Remijn planologie en ontwikkeling
Voor de toekomst en ontwikkeling van Seppe Airport was het gewenst een uitbreiding in de vorm van hangaars te realiseren. Hiervoor was het noodzakelijk de Provinciale Verordening Ruimte te wijzigen en een nieuw bestemmingsplan op te stellen. Daarnaast was een aanpassing van het Luchthavenbesluit noodzakelijk om de bebouwing op de bestaande start- en landingsbaan aan te laten sluiten. In opdracht van Seppe Airparc heb ik de begeleiding van alle voormelde procedures op me genomen.

Bezoek ook www.seppeairparc.nl.

strand resort ouddorp duin

Remijn planologie en ontwikkeling
Tegen de duinen van Ouddorp, nabij recreatiecentrum De Klepperstee, wordt een nieuw vakantiepark ‘Strand Resort Ouddorp Duin’ gerealiseerd. Dit gebied was bestemmingsplanmatig aangewezen als verplaatsingsgebied voor recreatie. Deze titel was niet voldoende voor de realisatie van een concreet plan. In opdracht van eigenaar heb ik de wijziging naar de bestemming recreatie begeleid inclusief de begeleiding van de noodzakelijke onderzoeken.

Bezoek ook www.resortouddorpduin.nl.

noordzee résidence cadzand-bad

Remijn planologie en ontwikkeling
Het totale project bestaat uit de realisatie van een nieuw park met 450 recreatiewoningen en een grote centrumvoorziening. Ten behoeve van de realisatie van de laatste 10 woningen in Noordzee Résidence Cadzand-Bad was het noodzakelijk een wijzigingsbevoegdheid te effectueren. Het betreft zeer exclusieve vrijstaande villa’s, geschikt voor 8 tot 14 personen. Door mij is de begeleiding van het architectonisch ontwerp en de uitwerking van het bestemmingsplan opgepakt waardoor de laatste woningen nu in verkoop zijn.

Bezoek ook www.noordzeeresidencecadzandbad.nl.

ontwikkeling

mijn watermerk cuijk

Remijn planologie en ontwikkeling
Ten tijde van mijn dienstverband bij Hendriks Coppelmans Uden heb ik voor vof Klein Linden de ontwikkeling van ‘Mijn WaterMerk’ begeleid. Het betreft een nieuwbouwproject van 29 woningen in de wijk ‘De Heeswijkse Kampen’. De woningen zijn ontwikkeld volgens het “Wonen naar Wens” en ‘consumentgericht ontwikkelen’ principe waarbij kopers optimale keuzevrijheid hebben om de woning naar eigen inzicht te realiseren. Alvorens de woningen te ontwerpen is er een panel samengesteld uit geïnteresseerden zodat de woningen optimaal aansluiten op de marktvraag. Mede door de flexibiliteit van de gemeente was het mogelijk om de optanten zelf een woningtype te laten kiezen op een specifiek kavel. Voor dit project heb ik de begeleiding gedaan van ontwikkeling, technisch en esthetisch ontwerp inclusief marketing en informatieavonden.

Bezoek ook www.mijnwatermerk.nl.

de donk boekel

Remijn planologie en ontwikkeling
Ter plaatse van de gronden aan de Wollegras en Veenpluis, in bezit van Hendriks Coppelmans Uden, was een bestemmingsplan geldend dat niet aansloot op de marktvraag. Hierdoor was het noodzakelijk om in overeenstemming met de gemeente een wijziging in het bestemmingsplan door te voeren. De begeleiding van deze procedure alsmede de begeleiding van de financiële, esthetische- en technische uitwerking van het project heb ik mogen uitvoeren.

dotterbloem ’t ven veghel

Remijn planologie en ontwikkeling
Ten behoeve van de realisatie van deze 37 woningen heb ik de gehele herontwikkeling tot en met verkoop begeleid. Inhoudelijk betrof het de herontwikkeling van een locatie bestemd voor appartementen naar grondgebonden starterswoningen.

de rooise zoom sint-oedenrode

Remijn planologie en ontwikkeling
Als projectontwikkelaar bij Hendriks Bouw en Ontwikkeling heb ik de ontwikkeling van De Rooise Zoom in Sint-Oedenrode begeleid. De Rooise Zoom is een nieuwbouwproject gelegen aan de A50, bestaande uit 83 grondgebonden woningen en 3 markante kantoorvilla's. Binnen het plan zijn in goed overleg met de gemeente Sint-Oedenrode alle woningsegmenten gerealiseerd, waarbij specifieke aandacht is gegeven aan de doelgroep starters en ouderen. Tevens zijn er, in overleg met woningcorporatie Wovesto, een aantal sociale huurwoningen gerealiseerd. Voor het project De Rooise Zoom heb ik zowel de uitwerking van een nieuw bestemmingsplan als de ontwikkeling, het ontwerp en de marketing van de woningen en kantoorvilla's begeleid.